Måla Om AB

Vi är specialister på måleriarbete. Inom företaget finns personal med specialkompetenser såsom målning med linolje färger, ådring o marmorering, tapetsering, sandmålning, sprutmålning, brandskyddsmålning, våtrumsmålning, epoximålning och rostskyddsmålning.

Vi vill vara den lättillgängliga firman som håller tider, visar respekt och ger god service. Miljö- medvetenhet är en självklarhet.

Kontakta oss!

Till oss är du välkommen med både mindre och större målningsuppdrag – allt från servicejobb som att bättringsmåla väggar, till stora målerientreprenader.

Vi utför även sandmålning när ni vill att era släta väggar ska se ut som en slät putsad yta ger liv och karaktär åt rummet.

När ni vill göra om ert kök hjälper vi er med nya bänkskivor och luckor i sammarbete med Limhamnsluckan.

Största möjliga kundnytta. Det är våra ledord i varje projekt. Du som kund ska bli nöjd och vilja komma tillbaka till oss. För att kunna leverera ett förstklassigt resultat i varje uppdrag har vi samlat många olika kompetenser i företaget. . Vi hjälper till att färgsätta det som ska målas. Våra snickare gör nödvändiga åtgärder och specialsnickerier innan målning.

För varje projekt sätter vi ihop ett skräddarsytt team. Har vi inte kompetensen själva i någon del anlitar vi någon av våra underentreprenörer. Vill du ha något målat eller kanske bara höra vad vi kan erbjuda? Kontakta oss för offert.

Policy


Kvalitetskontroll

Vi skall - Utföra våra målningsuppdrag med rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vara lyhörda för kundens och våra medarbetares synpunkter och använda oss av moderna metoder och hjälpmedel. Verka för personligt engagemang, effektivitet, egenkontroll, utbildning och ha ett öppet arbetsklimat.

Miljö

Vi skall - Informera och utbilda våra anställda till en bra miljömedvetenhet. Förebygga miljöpåverkan och hushålla med resurser. Sortera vårt avfall så att restprodukter tas om hand enligt gällande miljöregler. Följa lagar som gäller för miljöskydd. Arbeta med ständiga förbättringar. Våra främsta miljömål är att begränsa användandet av lösningsmedelsbaserade färger och kemikalier och att nedbringa utsläppen av CO2, detta avläses årligen.

Arbetsmiljö

Vi skall - Erbjuda en sund och säker arbetsmiljö och stimulera medarbetarna till engagemang i arbetet genom medbestämmande och utbildning. Följa gällande lagar för arbetsmiljö. Arbeta förebyggande genom att identifiera risker och förebygga påverkan på medarbetarnas hälsa. Genomföra allt arbete utan påverkan av droger. Medverka till snabb och god rehabilitering.

Tips och råd


Går det att påverka upplevelsen av ett rum med hjälp av färg?
Färg är ett utmärkt redskap för att skapa ”illusioner” eller olika upplevelser av ett rum. Om du vill att rummet ska upplevas som större och luftigare är det bra att måla hela rummet i ljusa, gärna kalla kulörer i den blå-gröna skalan.

Om man tvärtom vill sänka den upplevda takhöjden i ett litet men smalt rum kan man göra det genom att måla taket och en bit ned på väggen i en mörkare kulör.

Ett annat tips är att använda skarpa kontraster för att skapa uttrycksfulla och livliga miljöer och nyanser ton-i-ton för att ge rummet ett stilfullt och elegant uttryck. Du kan hitta mer inspirationsgivande material hos din färghandlare eller på färgtillverkarnas hemsidor.

Hur vet jag vilken kulör jag ska välja?
Ett tips är att utgå från en gardin eller kudde som ska finnas i rummet och välja en färg som går ton i ton med den.

Ett annat tips är att välja en något smutsigare och murrigare ton än du egentligen har tänkt dig. När färgen kommer upp på en stor yta upplevs den nämligen som ljusare och starkare, därför bör du först provmåla en del av väggen, eller måla en kartongbit som du kan flytta runt i rummet. Färgprovet bör vara minst en kvadratmeter stort för att du ska kunna göra en riktig bedömning av hur kulören tar sig ut i rummet.

Vad är fördelarna med matt respektive blank färg?
En färgs glansgrad anges i en skala från 1 till 100. Där 1 är helmatt och 100 är helblank. En vanlig väggfärg har oftast glansgrad 7, det vill säga tämligen matt.

Många väljer en matt färg av estetiska skäl, men tänk på att den är något mer mottaglig för smuts och lättare får fläckar.

Färg med hög glans är lättare att torka av och tål smuts bättre. Vilken färg man ska använda beror därför på, utöver de estetiska aspekterna, vilket rum som ska målas, hur rummet ska användas och vem som ska vistas där. I kök brukar man till exempel ofta välja en något blankare färg än i andra rum för att den ska vara lätt att torka av.

Vad är skillnaden mellan att måla och att tapetsera en tidigare tapetserad vägg?
Att måla på en tidigare tapetserad vägg tar ungefär lika lång tid som att tapetsera om den. Men när du väl har en målad vägg är det betydligt enklare att måla om den igen för att byta kulör och upplevelse, eller bara för att fräscha upp väggen. Dessutom är det enkelt att reparera småskador som kan uppkomma av tavlor, lampor eller annat med hjälp av lite spackel och färg.

Kan jag måla när jag är gravid?
Absolut! Dagens vattenburna lågemitterande färger kan alla använda sig av. Men undvik helst att använda lösningsmedelsburna färger när du är gravid. Mer information finns här (pdf)

Vart kan jag vända mig med andra frågor om målning?
Din färghandlare är den viktigaste kunskapskällan. De vet exakt vilka verktyg och produkter du behöver, och hur du ska gå tillväga för att få ett bra resultat. Hos färgfackhandeln finns också inspirerande material för att hjälpa dig med kulörval, glansgrad med mera. Du kan även få inspirerande tips genom att gå in på färgtillverkarnas hemsidor.

Luften i ett nymålat rum.
En vanlig fråga när man har målat ett rum är när man kan flytta tillbaka alla möblerna och börja leva i rummet igen. Svaret är att det beror på vilken färg man har använt och hur lång torktid den har. På målarfärgsburken står det en rekommenderad torktid för just den färgen som du har använt.

Dagens vattenburna, lågemitterande inomhusfärger är anpassade för att klara mycket höga krav på både hälsa och miljö. Om du målar med en vattenburen lågemitterande färg är det inga problem att flytta in i rummet och sova där så snart färgen har torkat. Många vattenburna lågemitterande färger bär också Astma och Allergiförbundets symbol ”Svalan”, som innebär att färgen uppfyller förbundets uppställda krav. I vissa fall kan omärkta produkter vara lika bra, men tillverkaren har valt att inte ansöka om denna märkning. Rådgör närmare med din färghandlare.

Om du använder lösningsmedelsburna produkter är det svårare att säga exakt hur lång tid det tar innan du kan flytta in i rummet igen. Det tar nämligen längre tid för färgen att torka ju kallare och fuktigare det är i rummet. I vanliga fall brukar man prata om ett par dagars väntan eller tills färgen har torkat helt och lukten avtagit.

Kom ihåg att alltid sörja för god ventilation vid användning av lösningsmedelsburen färg.

Vart kan jag vända mig om jag vill veta mer om färg?
Sveff har tagit fram en broschyr som heter: ”Miljöguide vid val av Byggnadsfärger”. I denna beskrivs översiktligt hur olika färger är uppbyggda och vilka underlag de lämpar sig för, samt viktiga miljö- och hälsoaspekter. Broschyren kan du titta på här (pdf)

Därför ska du måla!

 • Färg som material
 • Färg som synintryck
 • Färger tillsammans
 • Färger berör oss
 • Frågor om färg och målning
 • Tipsa en vän. Har du en vän som också har funderat på att måla om? Skriv in deras e-postadress nedan så får de ett tips!

  Bästa resultatet uppnås om man är noggrann både med förarbetet och vid uppsättningen. Underlaget avgör vilket förarbete som krävs.

  Nya gipsskivor och dylikt:
  Limma målarremsor över skarvarna eller lägg remsorna i vått spackel. Spackla ut med väggspackel och slipa efter torkning, minst två gånger. Syna skarvarna med sidoljus. Bättra på om så behövs.

  Gamla tapeter:
  Riv ner löst sittande tapeter, skär upp "innerhörn" noga. Vinyltapeter spaltas bort, d.v.s. ytskiktet dras bort. För att undvika blåsbildning och genomslag av eventuella fläckar eller guldtryck, grundmåla väggen med en oljebaserad grundfärg. Spackla skarvar och eventuella ojämnheter, slipa. Förlimma spacklade ytor för att undvika ojämn fuktupptagning vid tapetseringen.

  Målad vägg:
  Slipa lätt med fint sandpapper. Tvätta med målartvätt och skölj noga med vatten.

  Glasfiberväv, träflistapeter textilväv:
  Textilväv bör grundmålas med oljebaserad väggfärg. Skrapspackla hela väggen och slipa. Spacklade ytor och andra sugande underlag bör förlimmas. Späd ut tapetlim med vatten till en konsistens som går att rolla. Låt allt torka.

  Ytterligare att tänka på:
  Om befintlig tapet har en kraftig kulör eller ett kontrastrikt mönster, och den nya tapeten är ljus och "tunn" är det lämpligt att grundmåla med den nya tapetens bottenkulör. I princip alla tillverkare rekommenderar kant-i-kant sättning och detta gör att den lilla springan som kan uppstå kommer att synas mindre.

  Det bästa resultatet får du om du målar tak och snickerier innan tapetsering.

  Uppsättning
  Innan du börjar skära till våderna kontrollera att alla tapetrullar har samma trycknummer och vilket lim som rekommenderas. Information står på etiketten.

  Bryt strömmen och ta ned skyddskåpor till vägguttag och strömbrytare.

  1. Mät vägghöjden och lägg till för eventuell mönsterpassning, skär till våderna.

  2. Stryk ut limmet jämnt över tapeten. Börja i mitten så går det lättast! Vik ihop tapeten försiktigt och låt den svälla i de antal minuter som står i respektive beskrivninng, ibland även på etiketten. Se till att alla våder får svälla lika länge.

  Har du en "Easy up"-tapet limmas våden och hängs direkt eftersom den inte behöver svälla. Eller limma väggen 2 - 3 vådbredder och häng våden torr.

  3. En grundregel är att börja uppsättningen vid ett fönster. Finns det fler fönster i rummet börjar man där ljuset börjar komma in. Använd ett tapetlod och loda upp så att våden kommer rakt.

  4. Borsta fast med tapetborste från mitten och ut mot kanterna. Om tapeten ska sättas kant-i-kant, borsta endast i upp- och nedgående riktning, så minimeras risken att våderna töjer sig.

  5. Kant-i-kant ? Trådkant ? Med trådkant avses ca 2 mm överlapp. Läs på etiketten vad som rekommenderas. De allra flesta tapeter rekommenderas att sättas kant-i-kant. Om du känner dig lite osäker och ska hänga en papperstapet kan ett alternativ vara att sätta den med minsta möjliga trådkant. Självfallet blir skarven lite mer synlig än om den sitter exakt kant-i-kant.

  6. Vid hörn låter man tapeten gå runt ca 5 mm, nästa våd börjar från hörnet. Glöm inte att loda, så att det blir rakt!!

  7. Strömbrytare och vägguttag. BRYT STRÖMMEN! Låt tapeten gå över hålet. Skär rent och pressa fast.

  KOM IHÅG!
  Se till att limmet stryks ut över hela tapetvåden. Varje friställe blir en blåsa på väggen!
  Innan du målar

  Innan du börjar måla är det viktigt att du tänker igenom vilken upplevelse du vill att rummet ska ge. Ska det vara färgglatt och uttrycksfullt eller ska det vara mer dämpat och harmoniskt. Svaret ligger antagligen i vad du har tänkt använda rummet till och vem du är som person.

  När du väl har kommit fram till hur du vill att det ska se ut, är det dags att förbereda arbetet. Underarbetet är faktiskt det som det slarvas med mest, antagligen för att det tar så lång tid och egentligen inte ger något synligt resultat. Men faktum är att cirka 75 procent av tiden bör läggas på underarbete och bara 25 procent på det faktiska målningsarbetet.

  Genom att vara noggrann med täckpapp på golvet, maskering av lister och spackel i hål, revor och tapetskarvar så kommer resten av arbetet gå mycket snabbare och enklare.

  Tänk också på att alltid måla uppifrån och ner och börja alltid med taket när du målar om. Om du bara tänkt att måla om väggarna och inte taket, tänk en gång till. När du ändå gör väggarna kan du lika gärna ta taket på en gång. Rummet är ju ändå förberett för ommålning och taket kan se lite skamfilat ut när du jämför med de nya fräscha väggarna.

  När du målar
  Väggar – tidigare tapetserade
  Papperstapet

  Lägg på lite vatten på ett undanskymt ställe på väggen. Vänta i ca. 30 minuter. Om tapeten lossnar lätt efter detta, bör tapeten tas bort helt innan du målar. Annars kan du ha den som målningsunderlag. Fäst eventuellt löst sittande tapetskarvar med tapetklister. För in en liten pensel med klister under de löst sittande skarvarna. Tapetskarvar som ligger omlott kan slipas ner med en så kallad tapethyvel som finns i handeln. Alternativt kan du slipa ner skarvarna med vanligt sandpapper.

  Spackla över eventuella ojämnheter som till exempel tapetskarvar med en bred spackel. Börja nerifrån och arbeta uppåt längs skarven. Använd spackelspaden för att få bort flikar från eventuella skador och revor i tapeten. Spackla sedan över skadan med en bred spackel Slipa ner spacklet när det har torkat och ta bort allt slipdamm. Använd gärna skyddsglasögon och eventuellt ett munskydd.

  Om du tänkt att rolla väggen, vilket är vanligast, börja med att måla längs väggarnas alla kanter med en pensel. Måla gärna 10 centimeter in på väggarna så att du är säker på att du sedan kan komma åt överallt med rollern. Måla väggen enligt rekommendationerna på produkten, vilket ofta innebär två strykningar. Färgen bör torka ordentligt mellan gångerna.

  Efter första strykningen kan det bildas bubblor i tapeten som beror på att tapeten sväller av vattnet i målarfärgen. Runda bubblor försvinner när färgen torkat. Är bubblorna däremot avlånga finns de ofta kvar när färgen torkat. För att få bort de avlånga bubblorna kan du skära ett snitt i bubblan och fylla i med tapetklister, alternativt ta bort hela blåsan och spackla över. Slipa och måla ännu en gång.

  Vanlig vinyltapet
  • Lägg på lite vatten på ett undanskymt ställe på väggen. Vänta i ca. 30 minuter. Om tapeten lossnar lätt efter detta, bör tapeten tas bort helt innan du målar. Annars kan du ha den som målningsunderlag.
  • Tvätta väggen ren från fläckar, fett och nikotin genom att använda målartvätt. Skölj sedan av väggen så att alla rester av medlet försvinner. Använd gummihandskar och skyddsglasögon under arbetet då målartvätten kan vara irriterande.
  • Fäst eventuellt löst sittande tapetskarvar med tapetklister.
  • Bestryk hela väggen med en produkt som hindrar att mjukgöraren i tapeten vandrar ut i färgen. Fråga din färghandlare, de vet vilken produkt du ska ha.

  Strukturvinyltapet
  • Strukturvinyltapet är ”spaltbar” vilket innebär att det yttersta skiktet där själva strukturen finns går att riva bort. Riv bort detta yttersta skit. Du har nu i praktiken en papperstapet på väggen.
  • Följ anvisningarna för papperstapet.

  Vävtapet/Juteväv/Sjögrästapet
  • Lägg på lite vatten på ett undanskymt ställe på väggen. Vänta i ca. 30 minuter. Om tapeten lossnar lätt efter detta, bör tapeten tas bort helt innan du målar. Annars kan du ha den som målningsunderlag.
  • Fäst eventuellt löst sittande tapetskarvar med tapetklister.
  • Grundmåla sedan hela väggen med en lösningsmedelsburen färg som minskar risken för att tapeten ska krympa. Även om dagens lösningsmedel, alifatnafta, har blivit ”snällare” ska man alltid vara noga med att ventilera rummet när man använder lösningsmedelsburen färg.
  • Det finns även vattenburna färger som är speciellt utvecklade för detta tillfälle. Fråga gärna i din färghandel så hjälper de dig att hitta rätt produkt för tillfället.
  • Spackla och måla väggen från och med punkt 3 enligt anvisningarna för papperstapet.

  Tak – tidigare omålade gipsskivor
  • Börja med att spackla i skarvarna.
  • Lägg sedan på en skarvremsa i det våta spacklet och pressa in den i spacklet med hjälp av en bred spackel.
  • Slipa om det behövs, men undvik att slipa på papper och kartong som kan ruggas upp.
  • Spackla sedan ytterligare två gånger. Var noga med att slipa efter varje spackelbehandling och ta bort slipdammet.
  • Börja med att måla längs takets alla kanter med en pensel. Måla gärna 10 centimeter in på taket så att du är säker på att du sedan kan komma åt överallt med rollern.
  • Rolla taket enligt rekommendationerna på produkten, vilket oftast innebär två strykningar. Färgen bör torka ordentligt mellan gångerna.
  • Om taket är stort kan det vara idé att dela upp det i mindre delar inför målningsarbetet. Då får du det snyggaste resultatet.

  Tak – tidigare målat
  • Tvätta taket rent från fläckar, fett och nikotin genom att använda målartvätt. Skölj sedan av taket så att alla rester av medlet försvinner. Använd gummihandskar och skyddsglasögon under arbetet då målartvätten kan vara irriterande.
  • Ta bort lös färg med en skrapa.
  • Spackla över eventuella ojämnheter och skador med en bred spackel.
  • Slipa ner spacklet när det har torkat och ta bort allt slipdamm.
  • Rolla taket enligt rekommendationerna på produkten, vilket oftast innebär två strykningar. Färgen bör torka ordentligt mellan gångerna.
  • Om taket är stort kan det vara idé att dela upp det i mindre delar inför målningsarbetet. Då får du det snyggaste resultatet.

  Viktoria & Daniel på besök


  Image

  Image

  Image

  Portfolio


  Image

  Bokhylla

  Image

  Kök

  Image

  Kök

  Image

  Trevetin

  Image

  Linjer trappa

  Image

  Marmorering

  AB MÅLA OM   |   Salongsgatan 40 B   |   211 16 Malmö   |   0705-553319


  Ring oss Maila oss