Policy

Kvalitetskontroll

Vi skall
Utföra våra målningsuppdrag med rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vara lyhörda för kundens och våra medarbetares synpunkter och använda oss av moderna metoder och hjälpmedel. Verka för personligt engagemang, effektivitet, egenkontroll, utbildning och ha ett öppet arbetsklimat.

Miljö

Vi skall
Informera och utbilda våra anställda till en bra miljömedvetenhet. Förebygga miljöpåverkan och hushålla med resurser. Sortera vårt avfall så att restprodukter tas om hand enligt gällande miljöregler. Följa lagar som gäller för miljöskydd. Arbeta med ständiga förbättringar. Våra främsta miljömål är att begränsa användandet av lösningsmedelsbaserade färger och kemikalier och att nedbringa utsläppen av CO2, detta avläses årligen.

Arbetsmiljö

Så här ska vi inte arbeta
Så här ska vi inte arbeta

Vi skall
Erbjuda en sund och säker arbetsmiljö och stimulera medarbetarna till engagemang i arbetet genom medbestämmande och utbildning. Följa gällande lagar för arbetsmiljö. Arbeta förebyggande genom att identifiera risker och förebygga påverkan på medarbetarnas hälsa. Genomföra allt arbete utan påverkan av droger. Medverka till snabb och god rehabilitering.


Visste du att

det engelska ordet "Checkmate" härstammar från persiskans "Shah Mat", vilket betyder; kungen är död.

Citat

Att göra det enda rätta tillgrips under stundom som en sista utväg.

Nicken Malmström
Dagen i historia

Idag - Tisdagen den 23 Januari 2018 :
Frej Freja

1989 - Spanske konstnären Salvador Dalí avlider.

Källa: Wikipedia