Måla själva

Innan du målar

Innan du börjar måla är det viktigt att du tänker igenom vilken upplevelse du vill att rummet ska ge. Ska det vara färgglatt och uttrycksfullt eller ska det vara mer dämpat och harmoniskt. Svaret ligger antagligen i vad du har tänkt använda rummet till och vem du är som person.
När du väl har kommit fram till hur du vill att det ska se ut, är det dags att förbereda arbetet. Underarbetet är faktiskt det som det slarvas med mest, antagligen för att det tar så lång tid och egentligen inte ger något synligt resultat. Men faktum är att cirka 75 procent av tiden bör läggas på underarbete och bara 25 procent på det faktiska målningsarbetet.
Genom att vara noggrann med täckpapp på golvet, maskering av lister och spackel i hål, revor och tapetskarvar så kommer resten av arbetet gå mycket snabbare och enklare.
Tänk också på att alltid måla uppifrån och ner och börja alltid med taket när du målar om. Om du bara tänkt att måla om väggarna och inte taket, tänk en gång till. När du ändå gör väggarna kan du lika gärna ta taket på en gång. Rummet är ju ändå förberett för ommålning och taket kan se lite skamfilat ut när du jämför med de nya fräscha väggarna.
När du målar
Väggar – tidigare tapetserade
Papperstapet
Lägg på lite vatten på ett undanskymt ställe på väggen. Vänta i ca. 30 minuter. Om tapeten lossnar lätt efter detta, bör tapeten tas bort helt innan du målar. Annars kan du ha den som målningsunderlag.
Fäst eventuellt löst sittande tapetskarvar med tapetklister. För in en liten pensel med klister under de löst sittande skarvarna.
Tapetskarvar som ligger omlott kan slipas ner med en så kallad tapethyvel som finns i handeln. Alternativt kan du slipa ner skarvarna med vanligt sandpapper.
Spackla över eventuella ojämnheter som till exempel tapetskarvar med en bred spackel. Börja nerifrån och arbeta uppåt längs skarven.
Använd spackelspaden för att få bort flikar från eventuella skador och revor i tapeten. Spackla sedan över skadan med en bred spackel
Slipa ner spacklet när det har torkat och ta bort allt slipdamm. Använd gärna skyddsglasögon och eventuellt ett munskydd.
Om du tänkt att rolla väggen, vilket är vanligast, börja med att måla längs väggarnas alla kanter med en pensel. Måla gärna 10 centimeter in på väggarna så att du är säker på att du sedan kan komma åt överallt med rollern. Måla väggen enligt rekommendationerna på produkten, vilket ofta innebär två strykningar. Färgen bör torka ordentligt mellan gångerna.
Efter första strykningen kan det bildas bubblor i tapeten som beror på att tapeten sväller av vattnet i målarfärgen. Runda bubblor försvinner när färgen torkat. Är bubblorna däremot avlånga finns de ofta kvar när färgen torkat.
För att få bort de avlånga bubblorna kan du skära ett snitt i bubblan och fylla i med tapetklister, alternativt ta bort hela blåsan och spackla över. Slipa och måla ännu en gång.
Vanlig vinyltapet
• Lägg på lite vatten på ett undanskymt ställe på väggen. Vänta i ca. 30 minuter. Om tapeten lossnar lätt efter detta, bör tapeten tas bort helt innan du målar. Annars kan du ha den som målningsunderlag.
• Tvätta väggen ren från fläckar, fett och nikotin genom att använda målartvätt. Skölj sedan av väggen så att alla rester av medlet försvinner. Använd gummihandskar och skyddsglasögon under arbetet då målartvätten kan vara irriterande.
• Fäst eventuellt löst sittande tapetskarvar med tapetklister.
• Bestryk hela väggen med en produkt som hindrar att mjukgöraren i tapeten vandrar ut i färgen. Fråga din färghandlare, de vet vilken produkt du ska ha.

Strukturvinyltapet
• Strukturvinyltapet är ”spaltbar” vilket innebär att det yttersta skiktet där själva strukturen finns går att riva bort. Riv bort detta yttersta skit. Du har nu i praktiken en papperstapet på väggen.
• Följ anvisningarna för papperstapet.

Vävtapet/Juteväv/Sjögrästapet
• Lägg på lite vatten på ett undanskymt ställe på väggen. Vänta i ca. 30 minuter. Om tapeten lossnar lätt efter detta, bör tapeten tas bort helt innan du målar. Annars kan du ha den som målningsunderlag.
• Fäst eventuellt löst sittande tapetskarvar med tapetklister.
• Grundmåla sedan hela väggen med en lösningsmedelsburen färg som minskar risken för att tapeten ska krympa. Även om dagens lösningsmedel, alifatnafta, har blivit ”snällare” ska man alltid vara noga med att ventilera rummet när man använder lösningsmedelsburen färg.
• Det finns även vattenburna färger som är speciellt utvecklade för detta tillfälle. Fråga gärna i din färghandel så hjälper de dig att hitta rätt produkt för tillfället.
• Spackla och måla väggen från och med punkt 3 enligt anvisningarna för papperstapet.

Tak – tidigare omålade gipsskivor
• Börja med att spackla i skarvarna.
• Lägg sedan på en skarvremsa i det våta spacklet och pressa in den i spacklet med hjälp av en bred spackel.
• Slipa om det behövs, men undvik att slipa på papper och kartong som kan ruggas upp.
• Spackla sedan ytterligare två gånger. Var noga med att slipa efter varje spackelbehandling och ta bort slipdammet.
• Börja med att måla längs takets alla kanter med en pensel. Måla gärna 10 centimeter in på taket så att du är säker på att du sedan kan komma åt överallt med rollern.
• Rolla taket enligt rekommendationerna på produkten, vilket oftast innebär två strykningar. Färgen bör torka ordentligt mellan gångerna.
• Om taket är stort kan det vara idé att dela upp det i mindre delar inför målningsarbetet. Då får du det snyggaste resultatet.

Tak – tidigare målat
• Tvätta taket rent från fläckar, fett och nikotin genom att använda målartvätt. Skölj sedan av taket så att alla rester av medlet försvinner. Använd gummihandskar och skyddsglasögon under arbetet då målartvätten kan vara irriterande.
• Ta bort lös färg med en skrapa.
• Spackla över eventuella ojämnheter och skador med en bred spackel.
• Slipa ner spacklet när det har torkat och ta bort allt slipdamm.
• Rolla taket enligt rekommendationerna på produkten, vilket oftast innebär två strykningar. Färgen bör torka ordentligt mellan gångerna.
• Om taket är stort kan det vara idé att dela upp det i mindre delar inför målningsarbetet. Då får du det snyggaste resultatet.


Visste du att

det i Popular Machanics 1949 förutsågs att: framtidens datorer mycket väl kan komma att väga mindre än 1,5 ton.

Citat

Att göra det enda rätta tillgrips under stundom som en sista utväg.

Nicken Malmström
Dagen i historia

Idag - Tisdagen den 23 Januari 2018 :
Frej Freja

1978 - Som första land i världen förbjuder Sverige aerosolsprayer, vilka anses skadliga för ozonlagret.

Källa: Wikipedia