Före


EfterVisste du att

Ralph Lauren ursprungligen hette Ralph Lifshitz.

Citat

Att göra det enda rätta tillgrips under stundom som en sista utväg.

Nicken Malmström
Dagen i historia

Idag - Tisdagen den 23 Januari 2018 :
Frej Freja

1978 - Som första land i världen förbjuder Sverige aerosolsprayer, vilka anses skadliga för ozonlagret.

Källa: Wikipedia